ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ

+(30) 2831 027777

Τηλεφωνικό ΚέντροNews

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2022 ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΟΥ - ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

  • Home
  • Δελτία Τύπου
  • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2022 ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2022 ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                ΡΕΘΥΜΝΟ      : 13/07/2022

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                           ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.     :   10002

ΡΕΘΥΜΝΟΥ                                                                        ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤ : ΕΠΕΙΓΟΝ

Ν.Π.Ι.Δ.

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                           ΠΡΟΣ  :  ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΥΤΗ ΓΡΙΝΤΑ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Τ.Κ. 74100. ΡΕΘΥΜΝΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2831054233 / 27777

EMAIL:bgioukak@gmail.com

 

 

 

Θ Ε Μ Α : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ

ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ

2022 ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΟΥ»

 

Παρακαλούμε όπως μας προσκομίσετε προσφορά για την προμήθεια   με τίτλο :« «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2022 ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΟΥ» , την οποία  ενδιαφέρεται να αναθέσει η Υπηρεσία μας με απ’ ευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  328 του Ν.4412/2016  όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021 .

 

Η δαπάνη για την προμήθεια αυτή  προϋπολογίζεται στο ποσό των 30.000,00 ευρώ, συν Φ.Π.Α. 24%,  η οποία προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό της ΔΕΥΑ Ρεθύμνου και συγκεκριμένα τον κωδικό προϋπολογισμού 2022 : 25-18-0001 .

 

ΑΡΚΑΔΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σας αρέσει το άρθρο; Μοιράστε το :