ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ

+(30) 2831 027777

Τηλεφωνικό ΚέντροΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ Δ.Ε. Ν. ΦΩΚΑ - ΛΑΠΠΑΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 - ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ Δ.Ε. Ν. ΦΩΚΑ – ΛΑΠΠΑΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Παρακαλούμε όπως μας προσκομίσετε προσφορά για την προμήθεια  με τίτλο :«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ  Δ.Ε. Ν. ΦΩΚΑ – ΛΑΠΠΑΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 » την οποία  ενδιαφέρεται να αναθέσει η Υπηρεσία μας με απ’ ευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  328 του Ν.4412/2016 .

Η δαπάνη για την εργασία αυτή  προϋπολογίζεται στο ποσό των 29.980,00 € , συν Φ.Π.Α. 24%,  η οποία προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό της ΔΕΥΑ Ρεθύμνου και συγκεκριμένα τον κωδικό προϋπολογισμού 2021 : 25-11-0005 .

Επισυνάπτονται  η πρόσκληση , το έντυπο προϋπολογισμού προσφοράς , οι τεχνικές προδιαγραφές ,  ο ενδεικτικός προϋπολογισμός , και η συγγραφή υποχρεώσεων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΦΩΚΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΦΩΚΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΦΩΚΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΦΩΚΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Σας αρέσει το άρθρο; Μοιράστε το :