ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ

+(30) 2831 027777

Τηλεφωνικό ΚέντροΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 » - ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 »

Παρακαλούμε όπως μας προσκομίσετε προσφορά για την προμήθεια  με τίτλο :« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021» την οποία  ενδιαφέρεται να αναθέσει η Υπηρεσία μας με απ’ ευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  328 του Ν.4412/2016 .

Η δαπάνη για την εργασία αυτή  προϋπολογίζεται στο ποσό των 29.980,00 € , συν Φ.Π.Α. 24%,  η οποία προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό της ΔΕΥΑ Ρεθύμνου και συγκεκριμένα τον κωδικό προϋπολογισμού 2021 : 25-11-0004 .

Επισυνάπτονται  η πρόσκληση , το έντυπο προϋπολογισμού προσφοράς , οι τεχνικές προδιαγραφές ,  ο ενδεικτικός προϋπολογισμός , και η συγγραφή υποχρεώσεων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΑΡΚΑΔΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΡΚΑΔΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΡΚΑΔΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΡΚΑΔΙ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Σας αρέσει το άρθρο; Μοιράστε το :