ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ

+(30) 2831 027777

Τηλεφωνικό ΚέντροΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ & ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 - ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ & ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                                       Ρέθυμνο , 13-05-2022

ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                                                Αριθ. Πρωτ.: 8772

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

 

Εγκαταστάσεις Βιολογικού Καθαρισμού

Μύτη Γρύντα τ.κ.74100

Ρέθυμνο Κρήτης

Τηλ. 28310 27777

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Ρεθύμνου προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την,

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ & ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ  ΕΤΟΥΣ 2022»

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 264 του ν. 4412/16. Ύστερα από κανονική προθεσμία των προβλεπόμενων ημερών (ελάχιστη προθεσμία 15 ημέρες από την ημέρα δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 121 παρ.1α του Ν.4412/2016 ,όπως τροποποιήθηκε με την παρ.19 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019) .

1ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

 

1ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ

Σας αρέσει το άρθρο; Μοιράστε το :