ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ

+(30) 2831 027777

Τηλεφωνικό ΚέντροΝΕΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΥΡΙΑΝΝΑΣ - ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΝΕΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΥΡΙΑΝΝΑΣ

Με την τελική δοκιμαστική άντληση στη νέα γεώτρηση του Δ.Δ. της Κυριάννας του Δήμου Ρεθύμνου στην τοποθεσία ‘’Μανόλιθος’’ ολοκληρώθηκε το έργο, ΄΄Ολοκλήρωση των 6 παραγωγικών γεωτρήσεων’’ το οποίο εκτελέσθηκε από την ΔΕΥΑΡ . Το έργο περιελάμβανε πέραν της γεώτρησης της Κυριάννας, και τις γεωτρήσεις στην Αρχαία Ελεύθερνα, στην Αμνάτο, στην Βιράν Επισκοπή, στο Άνω Βαρσαμόνερο και στις Σαϊτούρες. Και οι 6 γεωτρήσεις ήταν επιτυχημένες και απέδωσαν πολύ ικανοποιητικές ποσότητες νερού άριστης ποιότητας. Η αξιοποίηση των γεωτρήσεων Αρχαίας Ελεύθερνας και Αμνάτου  ολοκληρώθηκε ήδη από το 2021 . Η αξιοποίηση των υπόλοιπων 4 γεωτρήσεων, δηλαδή της Βιράν Επισκοπής, της Κυριάννας, του Άνω Βαρσαμόνερου  και των Σαϊτούρων  χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  Κρήτης, με τίτλο ‘’Αναβάθμιση Υποδομών  Ύδρευσης  Ο.Χ.Ε.(Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων) της Π.Ε. Ρεθύμνου’’. Το συγκεκριμένο έργο της αξιοποίησης, ανέρχεται στο ποσό των 1.262.940 ευρώ, έχει δημοπρατηθεί  και βρίσκεται στην διαδικασία επιλογής αναδόχου.

Στιγμιότυπο από την δοκιμαστική άντληση της γεώτρησης της Κυριάννας με τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΡ, κ. Βασίλη Θεοδωράκη  και τον επιβλέποντα γεωλόγο του έργου κ. Γιώργη Ουρανό.

Σας αρέσει το άρθρο; Μοιράστε το :