ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ

+(30) 2831 027777

Τηλεφωνικό ΚέντροΝΕΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΡΧΟΝΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ - ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΝΕΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΡΧΟΝΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

με προϋπολογισμό (ΜΕ ΦΠΑ)  98.000,00 €.

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών 14 Νοεμβρίου 2022 10:00π.μ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 188052 (για λήψη επίσημων τευχών και διευκρινήσεων)

ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ

Α1 τάξη για έργα κατηγορίας ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

TEYXH

Σας αρέσει το άρθρο; Μοιράστε το :