ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ

+(30) 2831 027777

Τηλεφωνικό ΚέντροNews

  ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN) ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

  ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN) ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

  Η ΔΕΥΑ Ρεθύμνου διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο : ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN) ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ.

  Παρακάτω η σχετική Προκήρυξη , η  Διακήρυξη , ο φάκελος σύμβασης και η συγγραφή υποχρεώσεων.

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑ & ΑΔΑΜ

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

  ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ_signed

  ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_signed

  Σας αρέσει το άρθρο; Μοιράστε το :