ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ

+(30) 2831 027777

Τηλεφωνικό ΚέντροNews

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ «ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΡ - ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ «ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΡ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                                               Ρέθυμνο 21-06-2022

ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                                           Αριθ. Πρωτ.:  9521/21-06-2022

             ΡΕΘΥΜΝΟΥ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ «ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΡ »

                      

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑ Ρεθύμνου

 

προκηρύσσει  ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ «ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΡ »    , προϋπολογισμού  446.400,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. .

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΕΥΑΡ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΔΑΜ (1)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΔΑ ΑΔΑΜ

Σας αρέσει το άρθρο; Μοιράστε το :