ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ

+(30) 2831 027777

Τηλεφωνικό ΚέντροΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ & ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΠΡΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΙΑ - ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

  • Home
  • Προκηρύξεις Έργων
  • ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ & ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΠΡΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΙΑ

ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ & ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΠΡΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΙΑ

με προϋπολογισμό (χωρίς ΦΠΑ)  1.000.000,00 €.

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών 13 Δεκεμβρίου 2021 10:00π.μ.

ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

2η τάξη ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ    ή   ΗΜ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ : 21PROC009610807        ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ :  21PROC009600654

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ      ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ     ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Για σχέδια σε μορφή pdf    ΣΧΕΔΙΑ

Σας αρέσει το άρθρο; Μοιράστε το :