ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ

+(30) 2831 027777

Τηλεφωνικό ΚέντροΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΟΥ 2/21 - ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΟΥ 2/21

με προϋπολογισμό (χωρίς ΦΠΑ)  120.000,00 €.

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών 16 Ιουλίου 2021 10:00π.μ.

ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ

Α2 τάξη για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ή ΗΜ

ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 21PROC008848336                 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: 21PROC008848234

Σας αρέσει το άρθρο; Μοιράστε το :