ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ

+(30) 2831 027777

Τηλεφωνικό ΚέντροΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ , ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΜΠΕΛΑΚΙ – ΚΑΡΕ ΤΗΣ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

  • Home
  • Προκηρύξεις Υπηρεσιών
  • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ , ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΜΠΕΛΑΚΙ – ΚΑΡΕ ΤΗΣ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ , ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΜΠΕΛΑΚΙ – ΚΑΡΕ ΤΗΣ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

 

Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ , ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΜΠΕΛΑΚΙ – ΚΑΡΕ ΤΗΣ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ , προϋπολογισμού  49.880,74 ευρώ με το Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΜΠΕΛΑΚΙ ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΜΠΕΛΑΚΙ ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ

Σας αρέσει το άρθρο; Μοιράστε το :