ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ

+(30) 2831 027777

Τηλεφωνικό ΚέντροΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ , ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. Ν. ΦΩΚΑ - ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

  • Home
  • Προκηρύξεις Υπηρεσιών
  • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ , ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. Ν. ΦΩΚΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ , ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. Ν. ΦΩΚΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

 

Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ , ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ  ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. Ν. ΦΩΚΑ, προϋπολογισμού  31.916,93 ευρώ με το Φ.Π.Α.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΕΡΑΝΙ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΕΡΑΝΙ ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ

Σας αρέσει το άρθρο; Μοιράστε το :