ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ

+(30) 2831 027777

Τηλεφωνικό ΚέντροΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ολοκληρώθηκε από τη Δ.Ε.Υ.Α. Ρεθύμνου η υποβολή προτάσεων στο Ταμείο Ανάκαμψης, που αφορούν στην αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης καθώς και στην τηλεμετρία των οικισμών των τριών Δημοτικών Ενοτήτων του Δ. Ρεθύμνης και την προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών υδρομέτρων στην πόλη του Ρεθύμνου.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. με βάση τον σχεδιασμό της και αξιοποιώντας το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο του Ταμείου Ανάκαμψης και Σταθερότητας υπέβαλλε 4 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού: 22.081.400,31 ευρώ προ Φ.Π.Α..

Ειδικότερα οι προτάσεις είναι:

1. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ», προϋπολογισμού: 2.642.740,00 ευρώ προ Φ.Π.Α.. Περιλαμβάνει την προμήθεια 8.000 “έξυπνων” υδρομέτρων για την πόλη του Ρεθύμνου με το αντίστοιχο σύστημα συλλογής και μετάδοσης δεδομένων.

2. «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΟΥ», προϋπολογισμού: 7.962.742,00 ευρώ προ Φ.Π.Α..

Με την παρέμβαση αυτή θα αναβαθμιστούν οι υποδομές των εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων με την τηλεμετρία αυτών στους οικισμούς της Δ.Ε. Αρκαδίου.

3. «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. Ν. ΦΩΚΑ», προϋπολογισμού: 6.466.048,83 ευρώ προ Φ.Π.Α..

Με την παρέμβαση αυτή θα αναβαθμιστούν οι υποδομές των εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων με την τηλεμετρία αυτών στους οικισμούς της Δ.Ε. Ν. Φωκά.

4. «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΛΑΠΠΑΙΩΝ», προϋπολογισμού: 5.009.869,48 ευρώ προ Φ.Π.Α..

Με την παρέμβαση αυτή θα αναβαθμιστούν οι υποδομές των εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων με την τηλεμετρία αυτών στους οικισμούς της Δ.Ε. Λαππαίων.

Υπενθυμίζεται ότι η Δ.Ε.Υ.Α. Ρεθύμνου αξιοποιώντας τη δυνατότητα χρηματοδότησης που παρέχεται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης έχει ήδη υποβάλει πρόταση που αφορά στη διαχείριση υγρών αποβλήτων της Δ.Ε.  Ν.Φωκά ύψους: 7.157.716,00 ευρώ προ Φ.Π.Α..

Με τις παρεμβάσεις αυτές η Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. φιλοδοξεί να επιτύχει ριζικές λύσεις για επαρκές και ποιοτικό νερό ύδρευσης, καθώς και να αναβαθμίσει την ποιότητα του περιβάλλοντος των οικισμών του Δήμου.

 

 

 

Σας αρέσει το άρθρο; Μοιράστε το :