ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ

+(30) 2831 027777

Τηλεφωνικό ΚέντροΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΟΥΛΕΔΙΑΝΑ-ΟΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΟΥΛΕΔΙΑΝΑ-ΟΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

με προϋπολογισμό (χωρίς ΦΠΑ)  840.000,00 €.

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών 3 Δεκεμβρίου 2021 10:00π.μ.

ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ

1η τάξη ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ    ΚΑΙ    Α2 τάξη   ΗΜ

Για σχέδιά σε μορφή pdf πληκτρολογήστε τον ΑΑ Συστήματος: 184851 στη σελίδα αναζήτησης διαγωνισμού  ΕΣΗΔΗΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ : 21PROC009545727        ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ :  21PROC009545785

Σας αρέσει το άρθρο; Μοιράστε το :