ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ

+(30) 2831 027777

Τηλεφωνικό ΚέντροΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΒΙΟΛΙ ΧΑΡΑΚΙ - Β ΦΑΣΗ - ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΒΙΟΛΙ ΧΑΡΑΚΙ – Β ΦΑΣΗ

με προϋπολογισμό (χωρίς ΦΠΑ)  4.650.000,00 €.Το τεύχος μελέτης περιλαμβάνει τεχνική περιγραφή του έργου, υπολογισμούς, προμετρήσεις εργασιών, προϋπολογισμό  και τιμολόγιο μελέτης, ειδική συγγραφή εργασιών, τις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης σε μορφή pdf.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ: 22PROC010156157     ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ:   22PROC010158273

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 187505

SXEDIA PDF

Σας αρέσει το άρθρο; Μοιράστε το :