ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ

+(30) 2831 027777

Τηλεφωνικό ΚέντροΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΙΑ ΜΑΣΤΑΜΠΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ - ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

  • Home
  • Προκηρύξεις Έργων
  • ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΙΑ ΜΑΣΤΑΜΠΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΙΑ ΜΑΣΤΑΜΠΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

με προϋπολογισμό (χωρίς ΦΠΑ)  1.350.000,00 €.Το τεύχος μελέτης περιλαμβάνει τεχνική περιγραφή του έργου, υδραυλικούς υπολογισμούς, προμετρήσεις εργασιών, προϋπολογισμό  και τιμολόγιο μελέτης, ειδική συγγραφή εργασιών, τις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης σε μορφή pdf.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ:  21PROC009634066      ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ: 21PROC009634124

ΣΧΕΔΙΑ σε μορφή zip

Για να δείτε την όδευση του κύριου αγωγού στο Google Earth κατεβάστε το zip αρχείο Όδευση αγωγού.

Σας αρέσει το άρθρο; Μοιράστε το :