ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ

+(30) 2831 027777

Τηλεφωνικό ΚέντροNews

  Έλεγχος δυσοσμίας και διάβρωσης στο αποχετευτικό δίκτυο της Παλιάς Πόλης Ρεθύμνου. - ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

  • Home
  • Δελτία Τύπου
  • Έλεγχος δυσοσμίας και διάβρωσης στο αποχετευτικό δίκτυο της Παλιάς Πόλης Ρεθύμνου.

  Έλεγχος δυσοσμίας και διάβρωσης στο αποχετευτικό δίκτυο της Παλιάς Πόλης Ρεθύμνου.

  Η Δ.Ε.Υ.Α. Ρεθύμνου ενημερώνει τους δημότες ότι σε τμήμα του αποχετευτικού δικτύου της παλιάς πόλης εφαρμόζεται τεχνική μέθοδος για τον έλεγχο δυσοσμίας και διάβρωσης. Η μέθοδος στηρίζεται στην προσθήκη εξειδικευμένων μικροοργανισμών και υλικών για την ενίσχυση της βιολογικής δραστηριότητας στο αποχετευτικό δίκτυο (μέθοδος βιοενίσχυσης). Το έργο της βιοενίσχυσης ολοκληρώθηκε επιτυχώς τον Οκτώβριο του 2022.

  Η παραπάνω εφαρμογή της μεθόδου βιοενίσχυσης πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια Συστήματος Ελέγχου Δυσοσμίας και Διάβρωσης στο Αποχετευτικό Δίκτυο ΔΕΥΑΡ», ανάδοχος του οποίου ανακηρύχτηκε η εταιρεία Alphabio ΕΠΕ.

  Η εφαρμογή βιοενίσχυσης πραγματοποιήθηκε στο αποχετευτικό δίκτυο της παλιάς πόλης, που διέρχεται επί των οδών Χ. Λουκάκη, Π. Κορωναίου, Αραμπατζόγλου, Κ.  Παλαιολόγου, Ι. Πετυχάκη, Ι. Μελισσηνού, Σαλαμίνος, Τομπάζη, Νεάρχου, Π. Γρηγορίου, Τ. Μπουνιαλή και Ε. Βερνάρδου  καθώς επίσης και στο αποχετευτικό δίκτυο που διέρχεται επί της οδού Ελ. Βενιζέλου έως το αντλιοστάσιο έναντι της πλατείας Αγνώστου Στρατιώτη.

   Η αναγνώριση της αποτελεσματικότητας της βιοενίσχυσης βασίζεται στη μείωση της συγκέντρωσης υδρόθειου στα λύματα και αποτυπώνεται στα αποτελέσματα των αναλύσεων που διενεργήθηκαν, σε διαπιστευμένο   αναλυτικό εργαστήριο, στις οποίες η συγκέντρωση του διαλυτού υδροθείου διατηρήθηκε χαμηλότερα του 1 mg S2-/L  στο σύνολο των αναλύσεων που εκτελέστηκαν κατά τη διάρκεια εφαρμογής της μεθόδου.

  Επιπλέον, προς επίρρωση της αποτελεσματικότητας της βιοενίσχυσης το Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2022 πραγματοποιήθηκε έρευνα βαθμού ικανοποίησης των πολιτών που διαμένουν ή εργάζονται στις οδούς όπου εφαρμόστηκε η μέθοδος, μέσω σχετικών ερωτηματολογίων που διανεμήθηκαν από προσωπικό της Alphabio και της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ.,   σύμφωνα με την οποία, σε δείγμα 122 πολιτών προέκυψαν τα κάτωθι συμπεράσματα:

  • 9 στους 10 συμμετέχοντες παρατήρησαν βελτίωση όσον αφορά τη δυσοσμία του αποχετευτικού δικτύου της παλιάς πόλης κατά τη διάρκεια εφαρμογής της βιοενίσχυσης, σε σχέση με προηγούμενα έτη.
  • Από τους συμμετέχοντες που παρατήρησαν βελτίωση των φαινομένων δυσοσμίας το καλοκαίρι του 2022, οι 9 στους 10 δήλωσαν από ικανοποιητικό βαθμό αντιμετώπισης της δυσοσμίας έως και πλήρη αντιμετώπισή της κατά τη διάρκεια της εφαρμογής βιοενίσχυσης.
  • Από τους συμμετέχοντες που παρατήρησαν βελτίωση των φαινομένων δυσοσμίας το καλοκαίρι του 2022, 5 στους 10 συμμετέχοντες παρατήρησαν είτε σπάνια φαινόμενα δυσοσμίας μικρής διάρκειας και χαμηλής έντασης είτε καθόλου συμβάντα δυσοσμίας κατά τη διάρκεια της εφαρμογής βιοενίσχυσης.

  Σας αρέσει το άρθρο; Μοιράστε το :